De Blije B

B of Joy

De B of Joy is een internationaal gedragen initiatief van United People Foundation. Deze rentevrije bank in oprichting heeft als primair doel de samenleving te dienen. In samenwerking met andere organisaties zorgen wij voor een gebalanceerde implementatie van de B of Joy als dienstbaar product voor de maatschappij.

Daarbij hoort ook de introductie van de URA als nieuwe munt, waarmee zoveel mogelijk wordt geïnvesteerd in mensen en een gezonde, duurzame economie. Wij brengen geld, dat door het huidige bancaire systeem is verheven tot doel, terug naar een middel om de samenleving te dienen.

Visie

Bij de B of Joy staat een goed beheer van al het leven centraal. Met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als uitgangspunt, is een wereld van overvloed en vrede te realiseren. Verspilling, onrecht, gif, oorlog en armoede behoren daarmee tot het verleden.

Een nieuwe valuta en de B of Joy zijn slechts een middel om een duurzame samenleving te kunnen realiseren. Vanuit natuurlijke groei ontstaat rendement dat ieders leven tot een feest maakt. Hoe meer ons bewustzijn groeit, hoe meer we ontdekken dat er van alles mogelijk is. Wij zijn namelijk altijd zélf de verandering.  

Missie

B of Joy ontwikkelt en promoot rechtvaardige, innovatieve financiële producten en diensten, die uitsluitend dienstbaar zijn aan de samenleving. In samenwerking met andere organisaties zorgen wij voor een gebalanceerde implementatie van de B of Joy als dienstbaar product.

Met de introductie van de URA wordt de inflatie teruggebracht naar nul, aangezien de waarde wordt gebaseerd op uren en arbeid. De URA is daarmee waardevaster dan goud. Het resultaat is een samenleving waarin mensen weer samenleven vanuit respect en medemenselijkheid.

Hoe het begon

De Missie en Visie is onder andere ontstaan door onszelf de vraag te stellen: waarom leven de meeste mensen vanuit een tekort, terwijl onze aarde een harmonieus systeem van overvloed is? Door het spoor van geld te volgen, kwam het antwoord: we hebben (bijna) alles uit handen gegeven aan een kleine groep mensen.

In onze samenleving is inmiddels een stille (r)evolutie gaande. Mensen zijn zich er meer en meer van bewust dat dit geen houdbare situatie is. Regeringen, multinationals, (centrale) banken en geld mogen nooit een doel op zichzelf zijn. Het mag er alleen zijn als een middel om de mens en de samenleving te dienen. De Blije B is zo’n dienstbaar middel.

Meer weten over de B of Joy? Lees de FAQ-pagina.

Onze middelen

De middelen van United People Foundation (UPF) bestaan uit:

  • Wat zij door erfstelling, legaat, sponsoring, subsidie of schenking ontvangt;
  • De opbrengsten van haar activiteiten;
  • Verzorgen van uitgifte van lidmaatschap en (leden)certificaten voor haar eigen coöperaties en overige rechtsvormen;
  • De inkomsten uit haar vermogen;
  • Eventuele andere baten.

UPF zal deze middelen aanwenden voor het bereiken van haar doel.

Waar kiezen wij voor?

Als u zich de wereld van 2030 voor ogen haalt, hoe wilt u dan dat die eruit ziet?

  • Fossiele brandstoffen of wind- en zonne-energie?
  • Armoede en slechte arbeidsomstandigheden in grote delen van de wereld of een wereld vol welvarende kleine zelfstandigen en werknemers?
  • "Ieder voor zich" of een goede gezondheidszorg, prettige woningen en goed onderwijs voor iedereen?
  • Een tekort aan grondstoffen en grote vuilnisbelten of recycling en een schone natuur?

UPF en de B of Joy zetten zich in voor de laatst genoemde opties. Om die wereld te realiseren, moeten we nú keuzes maken: wel investeren in sectoren die bijdragen aan de duurzame wereld in 2030, en niet in sectoren die hier niet bij passen.