Home

Welkom

United People Foundation (UPF) is een stichting zonder winstoogmerk. Wij ontwikkelen en promoten innovatieve producten en diensten, welke dienstbaar zijn aan de samenleving. In samenwerking met derden verzorgen wij een gedegen implementatie van onze producten en diensten in de samenleving.

Doelstelling

De doelstelling van UPF is een bijdrage te leveren aan de realisatie van een goed beheer van al het leven, zoals beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Op 10 december 1948 is de UVRM door 48 Verenigde Naties (VN) landen ondertekend. Inmiddels zijn er 192 landen lid van de VN.

Realisatie

Vanaf 1948 tot op heden laat het leven zien dat de UPF doelstelling nog steeds relevant is. Een rechtvaardige samenleving komt niet uit de lucht vallen en vraagt om veel inzet en draagvlak. De overheid wil wel maar kan niet, omdat zij gevangen zit in een financieel systeem. Men zal dus alle verlangde realisaties zelf moeten doen.

Producten en diensten

Klik op Inspiratie om te zien wat de kracht van coöperatief verenigen is. Een samenleving van-, voor en door mensen. U leest er over in onze Doelen welke gaan over een Financieel systeem, Sociale zekerheid, Consumentenbelangen en Belastingsysteem. Het kan allemaal anders als we er werkelijk voor kiezen.

Een bijdrage kiezen

Wij ontwikkelen, adviseren, promoten en implementeren niet alleen. Wij verzorgen ook de uitgifte van Ledencertificaten voor onze eigen coöperaties in oprichting, zoals onder andere De Blije B (DBB). Bent u klaar met de huidige gang van zaken? Dan is de vraag: welke bijdrage kiest u voor een rechtvaardige samenleving?

Koop certificaat
De Blije B