Welkom

United People Foundation (UPF) is een stichting zonder winstoogmerk. Wij ontwikkelen en promoten innovatieve projecten, producten en diensten welke dienstbaar zijn aan de gehele mensheid. In samenwerking met derden verzorgen wij een gedegen implementatie van onze projecten, producten en diensten in de samenleving.

Doelstelling
De doelstelling van UPF is een bijdrage te leveren aan de realisatie van een 'Goed Beheer van Al het Leven' zoals beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Op 10 december 1948 is de UVRM door alle United Nations landen ondertekend. Echter, tot op heden blijkt de United Nations weinig effectief te zijn.

Realisatie
We hebben dus geen United Nations nodig maar een United People. Daarom is de UPF doelstelling zo relevant. Een rechtvaardige en liefdevolle samenleving komt niet uit de lucht vallen en vraagt om veel inzet en draagvlak. Jouw overheid wil wel maar kan niet. Zij zit gevangen in een financieel systeem. Alle verlangde realisaties zullen we ZELF moeten doen.

Projecten, producten en diensten
Klik op Inspiratie om te zien wat de kracht van coöperatief verenigen is. Een samenleving van-, voor- en door mensen. Je leest er over in onze Movement Doelen die gaan over een nieuw Financieel systeem, Belastingsysteem, Sociale zekerheid en Consumentenbelangen. Het kan allemaal anders als wij er als samenleving werkelijk voor kiezen.

Een bijdrage kiezen
Wij ontwikkelen, adviseren, promoten en implementeren niet alleen. Wij verzorgen ook de uitgifte van Ledencertificaten voor onze eigen coöperaties in oprichting, zoals bijvoorbeeld voor de B of Joy. Ben jij klaar met de huidige gang van zaken? Dan is de vraag; Welke bijdrage kies jij voor een rechtvaardige en liefdevolle samenleving?