Over United People

Wat zijn wij?

United People Foundation (UPF) is een stichting zonder winstoogmerk. Wij leveren een bijdrage aan het ontstaan van een maatschappelijke en internationale orde welke de rechten en vrijheden, zoals beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) van 1948, ten volle kan verwezenlijken (artikel 28).

Wat willen wij?

Doelstelling van UPF is met in achtneming van een ’Goed Beheer van Al Het Leven’. Een bijdrage leveren aan de realisatie daarvan, zodat wereldwijd alle mensen de hieronder genoemde rechten uit de UVRM in de praktijk kunnen ervaren.

  • Recht op leven (artikel 3);
  • Recht op goed functionerende democratie (artikel 21);
  • Recht op sociale zekerheid indien dit nodig is (artikel 22);
  • Recht op werk met een eerlijke beloning (artikel 23);
  • Recht op bescherming tegen gebrek, waaronder goede betaalbare huisvesting en gezondheidszorg (artikel 25);
  • Recht op onderwijs (artikel 26);
  • Bevorderen van circulaire (lokale) zelfvoorzienende economieën.