Wat zijn wij?

United People Foundation (UPF) is een stichting zonder winstoogmerk. Wij zijn een netwerkorganisatie waar het sociaal-maatschappelijk ondernemerschap voorop staat. Ons uitgangspunt is de naleving van de maatschappelijke en internationale rechten en vrijheden, zoals beschreven in de Nieuwe Verklaring van de Rechten van de Mens (NVRM).

Door het sociaal-maatschappelijk ondernemen en het mondiaal hierbij betrekken en verenigen van alle mensen die het wensen, hoopt UPF de naleving van deze verklaring te verwezenlijken (artikel 28).

Wat willen wij?
Met een ’Goed Beheer van Al Het Leven’ wil UPF bijdragen aan een betere en liefdevollere wereld, waarmee alle wereldburgers de hieronder genoemde rechten uit de NVRM in de praktijk kunnen ervaren:

  • Recht op leven (artikel 3);
  • Recht op goed functionerende democratie (artikel 21);
  • Recht op sociale zekerheid indien dit nodig is (artikel 22);
  • Recht op werk met een eerlijke beloning (artikel 23);
  • Recht op bescherming tegen gebrek, waaronder goede betaalbare huisvesting en gezondheidszorg (artikel 25);
  • Recht op onderwijs (artikel 26);
  • Bevorderen van circulaire (lokale) zelfvoorzienende economieën.