FAQ

FAQ

Over Eeuwigdurende Ledencertificaten

1.0. Hoeveel certificaathouders nemen al deel en wat is het totaalbedrag dat is ingebracht?

Voorlopig beschermen wij de ontwikkeling en implementatie van De Blije B gelijk een pasgeboren kind. Er staat voor de huidige spelers veel geld en macht op het spel. Bij voldoende draagvlak vanuit de samenleving vormen wij een bedreiging voor hun verdienmodellen. Echter, transparantie staat bij ons zeer hoog in het vaandel. Zodra wij tegen de 10.000 certificaathouders aan zitten, schrijven wij een ledenvergadering uit en wordt alle gevraagde info vrijgegeven.


> Update 2018. Download hier de PDF met het aanvullende schrijven van de grondlegger van de B of Joy over de stand van zaken. Tijdens de Lezingen geven wij aan dat er al ruim 6.500 mensen aan ons initiatief verbonden zijn via meerdere landen. Het zijn sympathisanten (o.a. via social media, maar zonder Twittervolgers), Vrijwilligers, Medestanders, Donateurs, ELC- en Bail-free houders. Lees s.v.p. ook eens punt 3.5.


1.1. Hoeveel certificaten koopt men gemiddeld per persoon?

Men koopt gemiddeld 2 certificaten per persoon. Maar, iedere bijdrage die De Blije B op weg helpt om een echte coöperatieve fairtrade pro-life bank te worden maakt Blij. Indien het bedrag van één certificaat te hoog gegrepen is, dan kan men al meedoen vanaf 25 euro als  De Blije B Medestander.

1.2. Zijn na inschrijving en aankoop van Ledencertificaten mijn gegevens beschermd?

Ja, je gegevens zijn volledig beschermd. Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en verstrekken niets aan derden.

1.3. Waar wordt het geld van de ingelegde Ledencertificaten voor gebruikt?

Bij de aanvraag van de internetbankvergunning is één van de voorwaarden dat men, afhankelijk van de dan geldende wisselkoers, aantoonbaar 1,2 tot 1,5 miljoen euro in kas heeft, als dekking voor de bank in oprichting. Jouw ingelegde geld wordt dus als dekking gebruikt en blijft als zodanig in beheer.

1.4. Wat gebeurt er met de Ledencertificaten als de internetbankvergunning niet wordt afgegeven?

Het geld wordt dan, onder aftrek van de internetbank vergunningaanvraag gemaakte kosten, door United People Foundation besteed aan het aanvragen van deelvergunningen bij de AFM en DNB. Deze vergunningen worden vervolgens gebruikt om via de coöperatie alsnog financiële diensten te kunnen aanbieden aan alle medestanders en deelnemers. Voor het aanhouden van eenvoudige betaal- en spaarrekeningen (opvorderbare gelden) zijn nu eenmaal ook vergunningen nodig. Het overige geld blijft binnen de coöperatie waar je, indien je dit wenst, het eerste jaar zelf al lid en eigenaar van bent.

1.5. Kan ik mijn Eeuwigdurende Ledencertificaten terugverkopen aan United People Foundation?

De Ledencertificaten zijn gelijk de naam: Eeuwigdurend. Dit is de enige vorm van uitgifte die in NL mogelijk is bij een deelname onder de € 100.000,-. Deze vorm is in samenspraak met ons juridisch fiscaal team tot stand gekomen. Alle andere vormen hebben een vergunningplicht die veel tijd en geld kost. De Ledencertificaten zijn genummerd, staan op naam, zijn levenslang je eigendom en via het erfrecht overdraagbaar. Terug verkopen aan United People Foundation kan dus niet.

1.6. Wat leveren de aangekochte Eeuwigdurende Ledencertificaten van De Blije B mij op?

Zodra De Blije B als coöperatieve fairtrade pro-life bank een internetbankvergunning heeft, gaat zij aan de slag als spaar- en investeringsbank. De Blije B werkt niet met rente. We werken wel kostendekkend en met rendement. Het rendement wordt jaarlijks uitbetaald aan certificaathouders. Wij noemen dat rendement FEES, omdat het naast Financieel, ook Ecologisch, Emotioneel en Sociaal rendement geeft. Deze kernwaarden dragen de hogere doelen van De Blije B.

1.7. Het kopen van Ledencertificaten, is dat eenmalig of kan het ook meerdere keren?

Je mag zo vaak als je wilt Ledencertificaten kopen. Dit heeft geen invloed op je stemrecht. Je hebt altijd één stem binnen de coöperatie. Indien er wijzigingen plaatsvinden in het uitgiftebeleid van Ledencertificaten, dan informeren wij je per e-mail, nieuwsbrief en/of kondigen we het aan op onze websites.

1.8. Is er ook een minimumleeftijd voor de aankoop van Ledencertificaten? Kan men ook schenken?

Voor de aankoop van De Blije B Ledencertificaten moet men 18 jaar of ouder zijn. Men kan echter wel Ledencertificaten schenken aan derden van alle leeftijden. Men vult dan het Aankoopformulier in met ALLE GEGEVENS VAN DE PERSOON aan wie men de Ledencertificaten wil schenken.

ATTENTIE: Neem je zelf al deel aan De Blije B en beschik je over een eigen UPF account? Dan kan je deze NIET GEBRUIKEN voor schenkingen aan derden. Je zal zelf een nieuwe GEBRUIKERSNAAM en E-MAILADRES moeten aanmaken. Klik hier om snel en eenvoudig een gratis e-mailaccount aan te maken.
 
Op het nieuwe e-mailaccount ontvang je een betalingsbevestiging en alle overige gegevens om voortaan te kunnen inloggen bij United People Foundation (UPF). Als laatste: De betaling van de Ledencertificaten gebeurt uiteraard wel vanuit de bankrekening van de schenker. Veel succes met de schenkingen!

1.9. Is het voor het verkrijgen van de bankvergunning nog van belang dat de Ledencertificaten door meerdere mensen worden afgenomen?

Of is voor het verkrijgen van de bankvergunning alleen de grens van ongeveer 1,2 miljoen euro van belang? Voor De Blije B is het van belang om bij de aanvang minimaal 10.000 certificaathouders te hebben. Het vormt de kritische massa en het draagvlak. Hoe meer certificaathouders, des te krachtiger de veranderingen zijn. Voor de aanvraag van de bankvergunning is het niet noodzakelijk om 10.000 certificaathouders te hebben. Bij de aanvraag is het totaalbedrag wel van cruciaal belang.

1.9.1. Medestanders hebben het recht om via deelname het eerste jaar gratis lid te worden. Hoe zit dat met de Eeuwigdurende Ledencertificaat (ELC) houders? Hebben zij hetzelfde recht?

Nee. ELC-houders zijn mede-eigenaar en aandeelhouder in het eigen vermogen van de bank. Ze krijgen jaarlijks rendement uitgekeerd. ELC-houders zijn niet verplicht om lid te worden. Als een ELC-houder (actief) wil deelnemen aan de coöperatie en de Algemene Ledenvergadering (ALV), dan zal men lid moeten worden. Lees verder op de pagina Eeuwigdurende Ledencertificaten. De rol van Medestanders is dat zij een bijdrage leveren in het proces van de bankvergunningaanvraag, zonder mede-eigenaar te worden. Als dank voor hun bijdrage zijn ze, indien gewenst, het 1e jaar lid van De Blije B coöperatie in oprichting. Lees verder op de pagina Medestanders onder het hoofdstuk ‘Realisatie van de bankvergunning’.

Over United People Foundation

1.9.2. Is United People Foundation een stichting of een coöperatie?

United People Foundation (UPF) is een stichting die ingeschreven staat in het KvK-handelsregister onder nummer 56595220.

2.0. Overige vragen kan je lezen op: https://www.deblijeb.nl/faq.html

Klik op: https://www.deblijeb.nl/faq.html en lees meer.