De 12 punten van verandering

Door de mensen en haar samenleving te observeren, zijn De 12 punten van verandering ontstaan. Uit alle ingekomen reacties blijkt, dat De 12 punten van verandering in alle lagen van de bevolking leeft en positief wordt ontvangen. De 12 punten hebben dus waarde en draagvlak. Voor de United People Movement zijn het, op punt 11 na, proefballonnetjes. Punt 11 geeft het beheren van geld weer terug aan de samenleving. Daarmee bepalen wij weer zelf wat er gebeurt in onze samenleving.

Indien gewenst, kan punt 11 ook de United People Movement volledig ondersteunen waar het nodig zal blijken. De 12 punten van verandering vragen het draagvlak van miljoenen mensen. Optioneel kan de United People Movement de 12 punten ontwikkelen, indien de samenleving dat wenst. Hierbij worden de B of Joy en United People Foundation principes en uitgangspunten van meet af aan toegepast bij de architectuur van alle ondernemingen. Met het draagvlak van miljoenen mensen kunnen we de volgende punten realiseren:

1. United People Movement als Beweging en coöperatieve stem van de samenleving, die (mede) bepaalt wat er gebeurt in het land. Via bindend referendumrecht, bepaalt de bevolking wat we doen. Dit elimineert verspilling en geeft opbouwende energie terug aan de samenleving.

2. De United People Movement coöperatie en de samenleving houden toezicht op en geven advies aan een dynamische overheid en zakenkabinet. Deze beheren en regeren het land professioneel, zodat haar ingezetenen optimaal worden bediend. Dit zal de gehele samenleving rendement opleveren.

3. De United People Movement coöperatie zal een onderneming zijn met een sociaal-maatschappelijk karakter. Alle leden hebben één stem en collectieve voordelen. De certificaathouders bouwen eigen vermogen op. De aanschaf van ledencertificaten is laagdrempelig, zodat ieder burger kan meedoen.

4. De United People Movement onderneming wordt als coöperatie stapsgewijs eigenaar van gezondheidszorg, openbaar vervoer, bankzaken, voedselvoorziening, onderwijs, (groene) energievoorziening, infrastructuur en (verhuur) huisvesting. Alle certificaathouders zijn mede-eigenaar en hebben inbreng via één stem.

5. De United People Movement coöperatieve onderneming vormt een inkoopcollectief, dat te allen tijde de beste kwaliteit en inkoopprijzen bedingt voor alle leden op welk vlak dan ook. De inkoop mag niet ten koste gaan van, maar moet juist goed zijn voor de mens en alle overige levensvormen.

6. De United People Movement coöperatie geeft alle leden een voorwaardelijke aanvulling op het basisinkomen via de netto winst van de onderneming. Via de Algemene Ledenvergadering zullen de tarieven worden vastgesteld. Het zal enorme besparingen geven op de huidige uitkering- en controlesystemen.

7. Onder volledig toezicht van de samenleving, zal de dynamische overheid krachtig en rechtvaardig optreden tegen alle vormen van niet integer handelen zoals corruptie, onrecht, misbruik van (sociale) voorzieningen, misdaad, vervuiling, uitbuiting en overige overtredingen in het land.

8. De dynamische overheid zal iedereen een eenvoudig samenlevingscontract geven in het kader van persoonlijke verantwoordelijkheid. Hierin zijn stemrecht, ethiek, rechten en plichten van elke burger vastgelegd. Naar behoefte gaan instellingen mensen helpen en ondersteunen, in het samen naleven van het samenlevingscontract. Een goed beheer van al het leven staat hierin centraal.

9. Via het bindend referendumrecht van punt 1 worden alle belangrijke nationale, Europese en mondiale beslissingen genomen door de samenleving. Belangrijk zijn alle zaken die direct invloed hebben op de levenskwaliteit van meer dan 33% van alle inwoners van het land. Na publicatie van het beslissingsonderwerp, kunnen alle mensen binnen een week stemmen via internet.

10. De dynamische overheid zal een multidisciplinaire ordedienst vormen. Deze zal alle bestaande ordediensten verenigen en stroomlijnen, zodat deze de integere mens en alle overige levensvormen, maximaal kan dienen op het vlak van medemenselijkheid, orde, rechtvaardigheid, geborgenheid, vrede, harmonie, welvaart en veiligheid. Bijkomstig zal het rendement geven.

11. B of Joy zal naast de euro de URA munt invoeren als waardesysteem. De URA munt ontleent zijn waarde aan investeringen in grondstoffen, natuurkrachten, rechtvaardig ondernemen en mensen. Metalen, edelstenen, voedingsmiddelen, waterstof, zonne-energie, waterkracht, vrije-energie en innovatieve mensen zijn daarin voorbeelden. De URA beschermt het nationale (werk) kapitaal en de natuurlijke groei. Het waardesysteem zal werken via onze coöperatieve (internet) bank.

12. De United People Movement streeft naar een maximale lastenverlichting voor iedereen, door onder andere af te schaffen: Overbodige regeltjes, controle en belastingen. De btw en loonbelasting kan worden afgeschaft en vervangen door 10% transactiebelasting. De lastenverlichtingen, besparingen en De 12 punten van verandering, geven een natuurlijke groei aan alle leden van de samenleving. Doe mee!

De 12 punten van verandering kan je hier downloaden als PDF. ATTENTIE: Het document zal z.s.m. beschikbaar komen.

De 12 punten van verandering kunnen een onvoorstelbare veranderingen tot stand brengen. Een positieve verandering die we nog niet eerder in de wereldgeschiedenis hebben gezien. Het is mede in jouw handen om deze nieuwe wereld te creëren. Jouw wens en vrije wil kunnen veel veranderen.

Als De 12 punten van verandering je inspireren, neem dan je verantwoordelijkheid en doe mee. Laat de 12 punten tot stand komen door zelf acties te ondernemen. Jij bent namelijk zelf de verandering. Voor onze eigen toekomst, die van je partner, familie, vrienden, kinderen, kleinkinderen en generaties daarna.

Als we niet drastisch veranderen in onze keuzes en passief blijven kijken naar alle ellende in deze wereld, dan zal het mondiale lijden tot een climax gaan. Wil je dit laten gebeuren? Denk er eens over na en kijk om je heen. Het moet NU echt stoppen. Wij wensen je het allerbeste bij het opnieuw kiezen.