Eeuwigdurende Ledencertificaten

Administratieve handelingen

Na inschrijving via het Aankoopformulier* en ontvangst betaling, wordt per e-mail een op naam gestelde Eeuwigdurende Ledencertificaat (ELC) ontvangst- bevestiging verzonden. ELC's kan men enkel op één naam registreren. Wijzigingen in je profielstatus of het bezit van het aantal ELC's worden, na je opgave, bijgehouden. Van wijzigingen krijg je altijd een e-mailbevestiging.
Lees s.v.p. deze pagina in zijn geheel. Je wordt per slot van rekening niet elke dag mede-eigenaar van een nieuwe bank i.o. :-)

*Heb je geen internetbankieren en/of Nederlandse bankrekening?

Beschik je niet over internetbankieren en/of Nederlandse bankrekening? Prima. Voor een handmatige aanmelding en overboeking klik je op de volgende link: https://www.deblijeb.nl/overboeking.html > ATTENTIE: In het Aankoopformulier kan je uitsluitend betalen via iDEAL met een Nederlandse bankrekening.

> ATTENTIE: Voor betalingen vanuit België of elders in de wereld gaat men naar: https://www.deblijeb.nl/overboeking.html

Collectieve financiering

United People Foundation (UPF) staat voor het verenigen van mensen. Zij verzorgt de uitgifte van Eeuwigdurende Ledencertificaten (ELC’s), uitsluitend voor haar eigen- en in oprichting zijnde coöperaties. ELC houders bouwen het eigen vermogen van de coöperaties op tegen aantrekkelijke condities. Met de ELC’s ontstaat een collectieve financieringsmogelijkheid van werkkapitaal en middelen, waarmee wordt geïnvesteerd in de UPF doelen. De focus ligt heden op de invoering van een rechtvaardig en gezond bancair systeem om de UPF doelen te kunnen verwezenlijken.

Deelname aan nieuw bancair systeem

Door één of meer ELC’s te kopen van De Blije B (DBB) maak je de verandering in de bancaire wereld mede mogelijk. Een blijdrage van € 100,- of meer is, vanwege de werkkapitaal eis, een zeer belangrijke stap in het proces van de bankvergunningaanvraag. Bij 10.000 ELC houders wordt de bankvergunning aangevraagd. Na goedkeuring van de aanvraag is men, mits voldaan is aan alle voorwaarden, verplicht om binnen 6 maanden de bankvergunning af te gegeven. Voor de aankoop van ELC’s moet men 18 jaar of ouder zijn. De blijdragen lopen via UPF, die alle DBB zaken beheert.

Eeuwigdurende Ledencertificaten

ELC’s zijn genummerd, staan op naam, zijn levenslang je eigendom en via het erfrecht overdraagbaar. Een ELC kost € 100,-. Je kunt één of meer ELC’s aanschaffen, tot een maximum dat in het huishoudelijk reglement is bepaald, als aandeel in het totaal van het eigen vermogen van de coöperatie. Jaarlijks wordt in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de coöperatie door haar leden bepaald, welk rendement er op de ELC’s kan worden uitgekeerd. Om deel te nemen aan de ALV, dien je als ELC houder lid te zijn van de coöperatie. Afhankelijk van het type coöperatie wordt er per jaar een bescheiden contributie gevraagd voor het lidmaatschap. ELC houders hebben altijd één stem binnen de coöperatie, ongeacht het aantal ledencertificaten dat men in bezit heeft.

Geef je stem de kracht van een referendum

Als product van UPF is DBB: van, voor en door mensen. En een burgerinitiatief van professionals. De 10.000 ELC houders vormen de kritische massa en het draagvlak voor DBB. Hoe meer ELC houders, des te krachtiger de verandering is. Geef je stem de kracht van een referendum, want wijzelf zijn de verandering! Doe ook mee en vertel het verder. Alvast bedankt.