Onze middelen

De middelen van United People Foundation (UPF) bestaan uit:

  • Wat zij door erfstelling, legaat, sponsoring, subsidie of schenking ontvangt;
  • De opbrengsten van haar activiteiten;
  • Verzorgen van uitgifte van lidmaatschap en (leden)certificaten voor haar eigen coöperaties en overige rechtsvormen;
  • De inkomsten uit haar vermogen;
  • Eventuele andere baten.

UPF zal al haar middelen aanwenden voor het bereiken van haar doel.

Waar kiezen wij voor?

Als u zich de wereld van de toekomst voor ogen haalt, hoe wilt u dan dat die eruit ziet?

  • Fossiele brandstoffen of wind- en zonne-energie?
  • Armoede en slechte arbeidsomstandigheden in grote delen van de wereld of een wereld vol welvarende kleine zelfstandigen en werknemers?
  • “Ieder voor zich” of een goede gezondheidszorg, prettige woningen en goed onderwijs voor iedereen?
  • Een tekort aan grondstoffen en grote vuilnisbelten of recycling en een schone natuur?

UPF en de leden van haar organisatie(s) kiezen voor de laatst genoemde opties. Om die wereld te realiseren, moeten we nú keuzes maken: wel investeren in sectoren die bijdragen aan een volhoudbare toekomstige wereld, en niet in sectoren die hier niet bij passen.